997/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 12 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om nordligt stöd som betalas 2001 (1255/2000) 12 § 4 mom., som följer:

12 §

Stöd betalas till följande belopp i mark per djurenhet:

Stödregioner C1 C2 C2 norr och skärgården C3 C3 C4 C4
P1,P2 P3,P4 P4 P5
dikor 1 600 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
tjurar 2 450 2 500 2 950 3 400 3 400 4 500 4 500
tackor 2 450 2 500 2 950 4 900 5 500 6 600 8 200
hongetter 2 310 2 360 2 460 3 060 3 260 3 600 4 100
svin 1 900 1 900 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380
hönor 1 640 1 655 2 165 2 565 2 565 2 565 2 565
övriga fjäderfän 1 610 1 640 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180
hästar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600


Denna förordning träder i kraft den 21 november 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.