996/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 7 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001 (1254/2000) 7 § 4 mom. som följer:

7 §

Stöd betalas till följande belopp:

Regionerna A och B mk/djurenhet
dikor 400
tjurar 2 120
tackor 2 140
hongetter 2 140
svin 1 830
hönor 1 640
övriga fjäderfän 1 610
hästar 1 500


Denna förordning träder i kraft den 21 november 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.