994/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av 10 § lagen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1705/1995, som följer:

10 §
Deltagande i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Bestämmelser om ersättning för uppehälle som betalas till en mottagare av arbetsmark-nadsstöd samt om ersättning av inkvarteringskostnader finns i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 160/2001
ApUB 8/2001
RSv 134/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.