967/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 16 § 1 mom. och 33 § 1 mom., sådana de lyder, 16 § 1 mom. i lag 415/1996 och 33 § 1 mom. i lag 1240/1989, som följer:

16 §

Ett andelslag vars huvudsakliga verksamhetsområde består av detaljhandel får för finansiering av sin verksamhet bedriva sparkasseverksamhet genom att på konton som uppfyller villkoren i 16 f § av sina medlemmar ta emot sådana penningmedel i euro som skall återbetalas (medlemsplacering), om andelslaget har minst 500 medlemmar och det i pengar betalda andelskapitalet uppgår till minst 80 000 euro.


33 §

I ett andelslag skall finnas en reservfond som skall ökas tills den uppgår till en hundradel av balansomslutningen, dock minst 2 500 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.