965/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juli 1988 om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats (688/1988) 10 § 2 och 3 mom. som följer:

10 §

Om försäljningspriset efter avdrag för fordrans belopp och försäljningskostnaderna är minst 8 euro, skall näringsidkaren utan dröjsmål sända överskottet till beställaren, om det inte skall betalas till någon som enligt vad näringsidkaren känner till har rätt att före beställaren få betalning ur överskottet. Om nedsättning av betalningen hos länsstyrelsen i vissa fall bestäms särskilt.

Det belopp som nämns i 2 mom. kan genom förordning av statsrådet ändras så att det motsvarar förändringen i penningvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På saker som har sålts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.