945/2001

Given i Helsingfors den 31 oktober 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 november 2000 om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (956/2000) 3 § 3 momentet, som följer:

3 §
Tjurbidrag och bidrag för stutar

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 19 november 2001. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 14 december 2001.


Denna förordning träder i kraft den 7 november 2001.

Helsingfors den 31 oktober 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.