932/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Undervisningsministeriets förordning om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande av studiepenning

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 41/2000:

1 §
Lön för studier

Studiepenning beviljas inte en studerande som får en genomsnittlig lön på minst 505 euro per månad för studier eller för sådan arbetspraktik som utgör en obligatorisk del av examen och enligt lagen om studiestöd (65/1994) anses som arbetspraktik på heltid samt uppfyller de allmänna villkor som ställs på för framgång i studierna eller för en period med inlärning i arbetet.

2 §
Stipendium eller dagpenning för att trygga utkomsten

Studiepenning beviljas inte en studerande som från läroanstalten får ett stipendium avsett att trygga utkomsten, dagpenning för studier eller någon annan motsvarande ekonomisk förmån till ett belopp som per månad överskrider den högsta studiepenning som betalas för utbildningen i fråga.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 28 juni 2000 om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande av studiepenning (634/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.