904/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 2 och 3 mom. som följer:

6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Källskatten på ränteinkomst uträknas för varje betald ränterat i hela tio cent så att överskjutande cent inte beaktas.

Om räntan betalas i utländskt mynt, skall den vid uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs vid tiden för räntebetalningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på ränta som betalas efter lagens ikraftträdande.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.