863/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 8 § lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Maximalt belopp i vissa fall av skadestånd eller gottgörelse och lön för väntetid vilka betalas enligt lönegarantin

Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som avses i 4 § 2 mom. i denna lag är per arbetstagare på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 15 200 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 108/2001
ApUB 6/2001
RSv 115/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.