860/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 105 a och 143 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 105 a § 1 mom. och 143 § 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 105 a § 1 mom. i lag 1126/1996 och 143 § 7 mom. i lag 1220/1999, som följer:

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Vid kommunalbeskattningen görs från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av utdelningsbar företagsinkomst samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i sammanslutning.


143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1998―2001 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997) som en fysisk person erhållit och det arbetsmarknadsstöd enligt 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) som betalas till arbetsgivaren inte skattepliktig inkomst, om stödet används i annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.Denna lag träder i kraft den 1 november 2001.

Bestämmelsen i 105 a § 1 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

RP 96/2001
FiUB 15/2001
RSv 116/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.