858/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 40 §, 43 § 2 mom. och 44 § 3 mom. som följer:

40 §
Samfundsränta

Om den skatt som har påförts ett samfund eller en samfälld förmån överstiger de förskott som räknas som betalning för skatten, räknas samfundsränta på skillnaden som skall betalas (samfundsränta som skall betalas). Den samfundsränta som skall betalas uppgår till den i 3 § räntelagen (633/1982) angivna, av finansministeriet fastställda referensräntan, förhöjd med två procentenheter.

Om den skatt som har påförts ett samfund eller en samfälld förmån understiger de förskott som räknas som betalning för skatten, räknas samfundsränta på den skillnad som skall återbäras (samfundsränta som återbärs). Den samfundsränta som återbärs uppgår till den av finansministeriet fastställda referensräntan, minskad med två procentenheter.

43 §
Kvarskatteränta och återbäringsränta

Kvarskatteräntan och återbäringsräntan uppgår till den av finansministeriet fastställda referensräntan, minskad med två procentenheter. Till den del kvarskatten överstiger 10 000 euro, är kvarskatteräntan dock den av finansministeriet fastställda referensräntan, förhöjd med två procentenheter.

44 §
Uträkning av kvarskatteränta och återbäringsränta

Från den uträknade kvarskatteräntan avdras 20 euro, dock högst räntans belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

RP 97/2001
StaUB 16/2001
RSv 117/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.