834/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 5 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998):

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 4 645,21 euro,

2) i gymnasier 4 058,38 euro,

3) i yrkesutbildning 7 249,45 euro samt

4) i yrkeshögskolor 6 164,95 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 50,12 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 62,18 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 42,35 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2002 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2002.

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som givits i samband med den avviker från budgetpropositionen för 2002 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2002.

Helsingfors den 27 september 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.