823/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 28 juni 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993):

1 §
Jaktvårdsavgift

Jaktvårdsavgiften enligt 1 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/ 1993) är 24 euro.

2 §
Jaktlicensavgift

Jaktlicensavgiften enligt 4 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är för varje fällt hjortdjur:

1) en fullvuxen älg 100 euro

en älgkalv 34 euro

2) ett annat fullvuxet hjortdjur 17 euro

en kalv av ett annat hjortdjur 8 euro

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 20 juni 2001 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (556/2001). För hjortdjur som fällts med stöd av de licenser som har beviljats 2001 betalas jaktlicensavgifterna dock enligt de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då licensen beviljades. Avgifter i mark omräknas vid behov till euro med hjälp av omräkningskoefficienten 5,94573.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.