821/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 20 § statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om ersättning av skador som orsakats av rodjur av den 9 mars 2000 (277/2000) 16 § 2 mom. och 20 § 2 mom. som följer:

16 §
Undersökningar av skada på ren

För verkställandet av undersökningen av skadorna på ren skall renbeteslaget betala kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ett av kommunen i fråga fastställt arvode. Arvodet jämte resekostnader får uppgå till högst 100 euro per terrängundersökning.

20 §
Vissa begränsningar

Ersättning med anledning av skadefallet skall betalas endast till den del som stiger över 250 euro. Härvid anses alla skador, som rovdjur under ett och samma kalenderår har åsamkat samma sökande, såsom ett och samma skadefall. Begränsningen i euro gäller inte ersättning för personskador.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.