820/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 37 § jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 37 § sådan den lyder i förordning 224/2001 som följer:

37 §
Uppbörd av avgifter

Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikt och jaktvårdsföreningar kan för utförda uppgifter uppbära avgifter som följer:

1) för skjutprov som avses i 21 § jaktlagen 7 euro per provomgång,

2) för jägarexamen 13 euro per provomgång,

3) för utfärdande av beslut om jaktlicens eller annat tillståndsbeslut som med stöd av jaktlagen eller denna förordning ankommer på jaktvårdsdistriktet 22 euro, samt

4) för ett på beställning utfört annat uppdrag en avgift som motsvarar därav föranledda kostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.