816/2001

Utfärdat i Helsingfors den 19 september 2001

Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet och vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lagen 637/1997, ändrat 1 § 2 momentet 2 punkten i sitt beslut om Koncernskattecentralens behörighet samt om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen (975/1999) som utfärdats den 20 september 1999 enligt följande:

1 §
Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från vad som bestäms i 1 momentet:


2) tillkommer behörigheten att handlägga de i fastighetsskattelagen (654/1992) angivna uppgifterna som angår verkställandet av fastighetsbeskattningen samt andra uppgifter som angår ovan nämnd skatt det skatteverk till vilket uppgifterna särskilt stadgats eller bestämts;


Detta beslut träder i kraft den 19 september 2001.

Helsingfors den 19 september 2001

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Sami Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.