814/2001

Given i Helsingfors den 26 september 2001

Miljöministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har

ändrat avgiftstabellen i bilagan till miljöministeriets förordning av den 10 maj 2000 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (420/2000) punkten Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (1412/1994) som följer:


AVGIFTSTABELLEN
Prestationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)
1. Grundavgift för registrering mk
- ifall ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum
på en (1) regional miljöcentrals område, uppbärs grundavgift
enligt följande grunder:
- avgiftsklass 1 (organisationen har 50 eller fler anställda) 10 000
- avgiftsklass 2 (organisationen har 10-49 anställda) 6 000
- avgiftsklass 3 (organisationen har 1-9 anställda) 3 000
- om organisationens omsättning för den senaste räkenskapsperioden
innan ansökningen anhängiggjordes överstiger 50 miljoner mark
uppbärs avgift för registrering enligt avgiftsklass 1 oberoende av
antalet anställda vid organisationen 10 000
2. Tilläggsavgift för registrering
- ifall en ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum
på flera än en regional miljöcentrals område, uppbärs förutom
grundavgift för registrering 30 % av grundavgiften för registrering
i tilläggsavgift för varje därpå följande regional miljöcentral
3. Registeravgift för försöksregistrerade organisationer
- vid registrering av organisationer som den 26 april 2001 fanns
med i det nationella försöksregistret uppbärs de avgifter som avses
i punkt 1 och 2 nedsatta med 50 %
4. Årsavgift för registrering
- årsavgift för alla avgiftsklasser 1 000
5. Avregistrering
- om man blir tvungen att permanent eller tillfälligt avregistrera
en organisation med stöd av bestämmelserna i artikel 6 i EMAS-
förordningen, uppbärs avgifter som motsvarar registrering
- för hävning av en tillfällig avregistrering uppbärs ingen avgift

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001 och gäller till utgången av år 2001.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs avgift enligt de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 26 september 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.