810/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/1978) 8 § 2 mom. 13 punkten, sådan den lyder i förordning 1307/1993, som följer:

8 §

13) generaldirektörens pension, avgångsålder och rätt att inneha bisyssla samt förvaltningsdirektörens och institutets avdelningsdirektörers samt forskningsprofessorers avgångsålder och rätt att inneha bisyssla;Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 27 september 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Maarit Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.