800/2001

Given i Helsingfors den 20 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 683/1998, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 683/1998, en ny 6 punkt som följer:

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet för hygienlagen i fråga om kött

Hygienlagen tillämpas inte på:


5) kött av sådana vilda hardjur och fåglar som får jagas och som levereras direkt till minuthandeln eller storhushåll;

6) sådant kött av ren, fjäderfä, kanin, hägnade fåglar eller frilevande vilt som försvarsmakten skaffar eller en enskild soldat fångar för eget bruk under överlevnadsövningar i anslutning till överlevnadsutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 20 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.