795/2001

Given i Helsingfors den 13 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 103 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 103 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 855/2000, som följer:

103 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningens 11―14 §, 15 § 1 och 2 mom., 16―25 §, 4―11 kap., 67―71 §, 73―76 §, 14, 15, 15 a och 16 kap., 97―102 § och 103 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 1 november 2000. Förordningens 13 kap. träder i kraft den 20 september 2001. Förordningens 15 § 3 och 4 mom. samt 72 § träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 20 september 2001.

Helsingfors den 13 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.