789/2001

Given i Helsingfors den 13 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) 1 § 1 och 8 punkten samt

fogas till 1 § en ny 3 a-punkt, till förordningen en ny 4 a § och till 7 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:


3 a) i försvarsmakten tjänst för viss tid som reservofficer, tjänst för viss tid som specialofficer och tjänst för viss tid som innehavare av militär specialtjänst;


4 a §

Tjänster för viss tid som yngre officer vid försvarsmakten besätts för högst tio år i sänder.

7 §

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på tjänster som avses i 1 § 3 a-punkten och i 4 a §.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 13 september 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Risto Leikos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.