780/2001

Given i Helsingfors den 6 september 2001

Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medför

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 37 § 3 mom. lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), sådant det lyder i lag 516/2000:

1 §

Utan hinder av vad som enligt bilagan till förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) gäller för hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området och vad som i 5 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) bestäms om studier i undervisningsämnet i de ämnen som undervisas i utbildningen för ämneslärare, är de personer, som under åren 1996―1998 har antagits till Uleåborgs universitet för minst 35 studieveckors studier i tekniskt arbete och slutför dessa studier före utgången av år 2004 i fråga om ämneskompetens behöriga att meddela ämnesundervisning i tekniskt arbete inom grundundervisningen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 6 september 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringssekreterare
Ulla Taskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.