779/2001

Given i Helsingfors den 7 september 2001

Lag om upphävande av vissa lagar och bestämmelser om kommunalisering av vissa statliga funktioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 29 december 1994 om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde (1422/1994),

2) lagen den 11 april 1997 om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av vissa servicefunktioner inom medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (314/1997),

3) lagen den 29 oktober 1999 om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av funktioner inom den kliniska utbildningen i odontologi vid universiteten (988/1999),

4) i lagen den 20 juni 1996 om yrkespedagogisk lärarutbildning (452/1996) 18 § 2 mom., sådant det lyder i lag 432/1998.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 september 2001.

RP 48/2001
ShUB 15/2001
RSv 62/2001

Helsingfors den 7 september 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.