746/2001

Given i Helsingfors den 24 augusti 2001

Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 1 november 2000 mellan Republiken Finlands regering och Bosnien-Hercegovina ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av republikens president.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 41/2001
UtUB 3/2001
RSv 66/2001

Helsingfors den 24 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.