745/2001

Given i Helsingfors den 24 augusti 2001

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 8 § trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 14 februari 1997 om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997) 8 § 3 mom. som följer:

8 §
Anteckning i registret

3. Ett hopbyggt fordon antecknas i registret under märket självbyggt eller som en hembyggd fordonsmodell med ett eget märke som den som har anmält fordonet för registrering särskilt har uppgett för fordonet. Under punkten anmärkningar och specialvillkor i registerutdraget antecknas uppgifter om märkena på de fordon från vilka huvuddelen av det hopbyggda fordonet härstammar. Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets delar härstammar från en fordonsmodell av ett visst märke och om den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (7/1964) att använda fordonets märke, får det hopbyggda fordonet antecknas i registret under samma märke och modell eller som en ändrad sådan modell som den fordonsmodell från vilken mera än 50 procent av fordonsdelarna härstammar. Som ibruktagningsdag för det hopbyggda fordonet antecknas den dag då fordonet i fråga antecknats för första gången i registret. I registret och registerutdraget antecknas anmärkningen "HOPBYGGT FORDON" eller "HOPBYGGT OCH ÄNDRAT FORDON".Denna förordning träder i kraft den 15 september 2001.

Helsingfors den 24 augusti 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.