719/2001

Given i Helsingfors den 16 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 4 juni 1998 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (404/1998) 1 och 2 §,

sådana de lyder delvis ändrade i beslut 243/1999, 836/1999, 1141/1999 och i förordning 825/2000, som följer:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 % av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat

Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Advera
2) AlitraQ
3) Calogen
4) Carbospare
5) Duocal
6) Elemental 028
7) Enrich
8) Ensure
9) Ensure plus RTH
10) Fantomalt
11) Fresubin/Fresubin original
12) Fresubin D-Control
13) Fresubin energy
14) Fresubin IsoFibre/Fresubin original fibre
15) Fresubin 750 MCT/Fresubin HP energy
16) Glucerna
17) Impact
18) Infatrini
19) Liquigen
20) Nepro
21) Nutrison concentrated
22) Nutrison diabetes
23) Nutrison energy
24) Nutrison energy multi fibre
25) Nutrison pulver
26) Nutrison low energy diabetes
27) Nutrison low energy soja multi fibre
28) Nutrison Multi Fibre
29) Nutrison pediatric enegirik/Nutrini energy
30) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
31) Nutrison pediatric standard/Nutrini
32) Nutrison pre
33) Nutrison soja
34) Nutrison standard
35) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
36) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber
37) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
38) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
39) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
40) Nutrodrip Standard/Isosource Standard
41) Osmolite/Jevity
42) Pediasure
43) Peptisorb
44) Polycose
45) Sandosource Gl kontroll/Novasource Gl Control
46) Semper
47) Semper Energi
48) Semper Extra
49) Semper Fiber
50) Semper barnsondnäring
51) Semper sondnäring naturell
52) Semper Nutricomp Peptid
53) Semper Standard
54) Semper fettreducerad
55) Stresson
56) Stresson multi fibre
57) Supportan
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om 1) Addera
näringsämnen, närmast fetter 2) Additene
3) Advera
4) Alimentum
5) AlitraQ
6) Calogen
7) Carbospare
8) Cubitan
9) Duocal
10) Elemental 028
11) Enlive
12) Enrich
13) Ensini
14) Ensure
15) Ensure High Protein
16) Ensure Plus
17) Ensure Plus RTH
18) Fantomalt
19) Forticreme
20) Fortimel
21) Fresubin/Fresubin original Drink
22) Fresubin D-Control
23) Fresubin Energy/Fresubin energy Drink
24) Fresubin energy fibre Drink
25) Fresubin IsoFibre/Fresubin original fibre
26) Fresubin 750 MCT/Fresubin HP energy
27) Glucerna
28) Impact
29) Infatrini
30) Liquigen
31) MCT Pepdite
32) MCT-olja
33) Monogen
34) Nepro
35) Nutridrink
36) Nutridrink multi fibre
37) Nutrison concentrated
38) Nutrison energy
39) Nutrison pulver
40) Nutrison Multi Fibre
41) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
42) Nutrison standard
43) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
44) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber
45) Nutrodrip Fiberdrink
46) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
47) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
48) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
49) Nutrodrip Standard/Isosource Standard
50) Oral Impact
51) Osmolite/Jevity
52) Pediasure
53) Peptisorb
54) Pepti Junior
55) Polycose
56) Portagen
57) Pregestimil
58) Protifar
59) ProvidExtra/Providextra Drink
60) Resource Energidrink
61) Resource Fruit
62) Resource Protein
63) Sandosource Gl kontroll/Novasource Gl Control
64) Scandishake
65) Semper
66) Semper Energi
67) Semper Extra
68) Semper Fiber
69) Semper Minimax
70) Semper Plus
71) Semper Standard
72) Semper Teho/Dietta Teho
73) Semper Teho 150
74) Semper fettreducerad
75) Sonana Ren-O-Prot
76) Supportan
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Additene
3) Alimentum
4) AlitraQ
5) Calogen
6) Carbospare
7) Duocal
8) Enlive
9) Ensini
10) Ensure Plus
11) Ensure Plus RTH
12) Ensure High Protein
13) Fantomalt
14) Forticreme
15) Fortimel
16) Fresubin/Fresubin original Drink
17) Fresubin Energy/Fresubin energy Drink
18) Fresubin energy fibre Drink
19) Impact
20) Infatrini
21) Liquigen
22) MCT Pepdite
23) Monogen
24) Neocate
25) Neocate Advance
26) Nepro
27) Nutridrink
28) Nutridrink multi fibre
29) Nutri-Junior
30) Nutriprem BMF
31) Nutrison pulver
32) Nutrison pediatric energirik/Nutrini energy
33) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
34) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
35) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
36) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
37) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
38) Oral Impact
39) Pediasure
40) Pepti Junior
41) Polycose
42) Premilon
43) PreSemp
44) PreTutteli
45) Protifar
46) ProvidExtra/Providextra Drink
47) Resource Energidrink
48) Resource Fruit
49) Resource Protein
50) Scandishake
51) Semper Energi
52) Semper barnsondnäring
53) Semper MiniMax
54) SemperPlus
55) Semper Teho/Dietta Teho
56) Semper Teho 150
57) Sonana Ren-O-Prot
58) Supportan


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001, dock så att ersättning kan betalas också för preparatet Peptisorb om det har köpts den 1 mars 2001 eller senare.

Helsingfors den 16 augusti 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.