689/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Lag om ändring av 7 c § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 7 c §, sådan den lyder i lag 217/2000, som följer:

7 c §
Bestämmelser om användningen av anslag

Närmare bestämmelser om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

I statsunderstödslagen (688/2001) bestäms om användningen av ett beviljat anslag för statsunderstöd i enlighet med budgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 63/2001
FiUB 9/2001
RSv 84/2001

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.