686/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om en gemensam avgränsningspunkt i Östersjön

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Tallinn den 16 januari 2001 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering, Republiken Estlands regering och Konungariket Sveriges regering om en gemensam avgränsningspunkt i Östersjön, som godkänts av republikens president den 13 juli 2001 och i fråga om vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 13 juli 2001, träder i kraft internationellt för Finlands del den 12 augusti 2001 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 59/2001)

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.