643/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 18 december 1998 (1042/1998) om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård, sådant det lyder i lag 1274/1999, som följer:


Lagens 1 § 2 mom. tillämpas så att de nödvändiga och skäliga kostnaderna för den nämnda centralenhetens verksamhet ersätts till den del som de under 1999―2005 utgör högst 336 375 euro om året och på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 60/2001
ShUB 14/2001
RSv 52/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.