636/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 44 § 2 mom. och

ändras den finska språkdräkten i 18 § 6 mom. samt 22 § 1 mom., 24 och 25 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 6 mom. i lag 1537/1993, 22 § 1 mom. i lag 1401/1997, 24 § i lag 1061/1995 och 25 § i lag 1175/1998, som följer:

22 §
Grunddagpenningens belopp

Grunddagpenningens fulla belopp är 21,40 euro per dag.


24 §
Barnförhöjning

Till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som skall försörja barn under 18 år betalas dagpenningen jämte barnförhöjning, vilken för ett barn är 4,21 euro, för två barn sammanlagt 6,18 euro och för tre eller flera barn sammanlagt 7,97 euro.

25 §
Förhöjning av förmånerna

De i 22 och 24 § angivna beloppen justeras så som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om stödbelopp som avses i denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Beloppen i 22 och 24 § motsvarar det poängtalet för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

RP 74/2001
ShUB 16/2001
RSv 63/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.