593/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 11 § militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 11 § 1 mom. 2 punkten och

fogas till 11 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1266/1995 och 986/1996, en ny 2 a-, 2 b- och 5 a-punkt som följer:

11 §
Inkomster och tillgångar som skall beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. När understöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomst beaktas inte


2) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

2 a) ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990),

2 b) ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991),


5 a) vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956),Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 61/2001
ShUB 17/2001
RSv 73/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.