589/2001

Given i Helsingfors den 25 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förrättningsgrundavgifter för officiell virkesmätning och avgift som tas ut för inspektionsmätning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) och 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Förrättningsgrundavgift

Den förrättningsgrundavgift som används såsom grund vid fastställande av de egentliga förrättningsavgifterna för officiell mätning av virke är för en officiell mätare 184 euro, för mätningsnämnden 436 euro och för biträden som anställts av dem 80 euro per förrättningsdag.

2 §
Inspektionsmätningsavgift

Den inspektionsmätningsavgift som tas ut för en inspektionsmätning av fabriksmätningen är för en officiell mätare 345 euro och för mätningsnämnden 870 euro per förrättningsdag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 april 1997 om förrättningsgrundavgifter för officiell virkesmätning och avgift som tas ut för inspektionsmätning (374/1997).

Helsingfors den 25 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.