582/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 6 § 1 mom. 20―22 punkten, sådana de lyder, 6 § 1 mom. 20 punkten i lag 1651/1995 samt 6 § 1 mom. 21 och 22 punkten i lag 901/1998, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 714/1994 samt i nämnda lagar 1651/1995 och 901/1998, en ny 23 punkt som följer:

6 §
Avgiftsfria prestationer

Handläggningsavgifter enligt denna lag uppbärs inte


20) i mål eller ärenden som enligt någon annan lag skall behandlas avgiftsfritt vid en domstol,

21) i fullföljdsärenden enligt 10 §,

22) i ärenden enligt lagen om besöksförbud (898/1998), och inte heller

23) i besvärsärenden enligt 7 kap. lagen om verkställighet av straff (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 13/2001
LaUB 12/2001
RSv 68/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.