578/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 3 mars 2000 om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (262/2000) 3 § 2 mom. samt 4 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordningen 899/2000, som följer:

3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

I samband med Finlands honorära konsulat har Finland ett konsularkontor som förestås av en utsänd tjänsteman i Sydney (Australien).

4 §
Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som förestås av en utsänd tjänsteman på följande orter: Los Angeles och New York (Amerikas förenta stater), Hongkong och Shanghai (Kina), S:t Petersburg (Ryssland) och Hamburg (Tyskland).

Finland har ett konsulat som förestås av en utsänd tjänsteman i Toronto (Kanada), i Las Palmas (Spanien) och i Göteborg (Sverige).Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001. Generalkonsulatets i Göteborg status ändras till konsulat från och med den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.