571/2001

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE och andra TSE-sjukdomar samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE och andra TSE-sjukdomar samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill 22/VLA/2001 25.6.2001 1.7.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens förordning 2000/764/EG (32000D764), EGT nr L 305, 6.12.2000 s. 35, kommissionens beslut 2000/2777/EG (32000R2777), EGT nr 321, 19.12.2000 s. 47

Helsingfors den 26 juni 2001

Biträdande avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.