567/2001

Given i Helsingfors den 20 juni 2001

Statsrådets förordning om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid lönenivån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 46 § lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948):

1 §

När beloppen av de ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) justeras med stöd av lagens 43 a § 1 mom. på grund av förändringar i den allmänna lönenivån i landet, divideras ersättningsbeloppet med talet 1712 och kvoten multipliceras med det i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedda indextal som har fastställts för ifrågavarande kalenderår.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1971 om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid lönenivån (961/1971).

Helsingfors den 20 juni 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.