556/2001

Given i Helsingfors den 20 juni 2001

Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, stadgas med stöd av 1 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 28 juni 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993):

1 §
Jaktvårdsavgift

Jaktvårdsavgift enligt 1 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/ 1993) är 140 mark.

2 §
Jaktlicensavgift

Jaktlicensavgift enligt 4 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är för varje fällt hjortdjur:

1) en fullvuxen älg 600 mk

en älgkalv 200 mk

2) ett annat fullvuxet hjortdjur 100 mk

en kalv av ett annat hjortdjur 50 mk

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut den 8 juli 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (669/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.