554/2001

Given i Helsingfors den 18 juni 2001

Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport

I enlighet med trafikministeries beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg av den 15 februari 1991 (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag (662/1994):

1 §

Denna förordning skall tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med ambulans.

Med denna förordning fastställs de högsta tillåtna taxorna för sjuktransporter.

I förordningen om sjuktransporter (565/ 1994) stadgas om sjuktransport.

2 §

För varje ny transport får en grundavgift på 268 mark (45,07 €) uppbäras. Utöver detta kan för flere än en bårpatient uppbäras en grundavgift på 134 mark (22,54 €) per person.

Om ambulansens stationeringsort är Helsingfors stad, är det tillåtet att för varje ny körning uppbära en tilläggsavgift på 36 mark (6,05 €).

Det är tillåtet att uppbära en tilläggsavgift på högst 67 mark (11,27 €) för en sittande patient.

Om transportsträckan överskrider 20 kilometer, får 7,10 mark (1,19 €) uppbäras för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan.

Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma, dock på det sättet att den avgift som nämns ovan i mom. 4 uppbärs inte samtidigt för mer än en patient.

3 §

För eventuell ny sjuktransport under åter-färden får avgifter enligt detta beslut uppbäras, dock endast av en patient.

Kilometerersättning får uppbäras endast för den sträckans del, som räknas vara den tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuktransport och överskrider 20 km.

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 146 mark (24,56 €) och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 73 mark (12,28 €) för varje påbörjade halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens amkomsttid.

5 §

När väntetiden överskrider en timme, får för varje påbörjad fjärdedels timme uppbäras 36 mark (6,05 €).

6 §

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med denna förordning upphävs trafikministeriets förordning av den 16 maj 2000 (443/2000) om taxor för sjuktransporter.

Helsingfors den 18 juni 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.