539/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 17 och 24 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 17 § 2 mom. och 24 § 1 mom. som följer:

17 §
Utkomstskydd för den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Till den som får arbetsmarknadsstöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas i ersättning för uppehälle 5,05 euro för varje dag han eller hon deltar i verksamhet enligt aktiveringsplanen.


24 §
Statlig ersättning

Kommunen har rätt att av sysselsättningsanslagen i statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få 10,09 euro per dag för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ersättningen betalas i efterskott för de dagar personen i fråga deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Ersättning för uppehälle och statlig ersättning för 2001 som förfaller till betalning efter denna lags ikraftträdande ändras och avrundas till euro och cent i enlighet med denna lag.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.