535/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 9 och 10 a § lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten och 10 a § 1 mom., av dessa lagrum 10 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 191/2001, som följer:

9 §
Grunddelens storlek

Utkomststödets grunddel per månad är

1) för ensamstående och en ensamförsörjare i första kommungruppen enligt folkpensionslagen (347/1956) 361,86 euro och i andra kommungruppen 346,29 euro,


10 a §
Sysselsättningspenning och reseersättning

Till den som får utkomststöd och som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas i sysselsättningspenning 5,05 euro för varje dag som personen deltar i verksamheten. Sysselsättningspenning betalas dock inte för de dagar för vilka personen får ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.