525/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om upphävande av 1 § 3 mom. lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 1 § 3 mom. lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/1993).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 177/2000
LaUB 8/2001
RSv 46/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.