495/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om auktoriserade translatorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs 8 och 12 § samt 18 § 2 mom. förordningen den 30 juni 1989 om auktoriserade translatorer (626/1989) och

ändras 9 § 2 mom. som följer:

9 §

Till ansökan skall fogas en translatorsförsäkran som sökanden egenhändigt har undertecknat samt, om sökanden inte har hemkommun i Finland, av den behöriga utländska myndigheten given eller annan tillförlitlig utredning om de förutsättningar som avses i 2 § 1 mom. lagen om auktoriserade translatorer.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Helsingfors den 13 juni 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Direktör
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.