478/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av 6 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 6 § 8 punkten samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 724/1988, 51/1993, 906/1996 och 723/1997, en ny 8 a-punkt som följer:

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är:


8) principerna när någon anställs, förfarandet därvid, de uppgifter som samlas in när någon anställs och under ett anställningsförhållande, den information som ges nyanställda samt arrangemangen för introduktion i arbetet;

8 a) syftet med, ibruktagandet av och metoderna för teknisk övervakning av personalen samt användningen av elektronisk post och datanät;Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

RP 75/2000
ApUB 3/2001
RSv 43/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.