475/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) en ny 4 a § som följer:

4 a §

Om det i en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) förutsätts att en person under en minimitid har varit i arbete som omfattas av nämnda bestämmelser, jämställs ett avbrott utan lön i en riksdagsledamots arbete under ledamotsuppdraget med sådant arbete när minimitiden beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

Lagen tillämpas när pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

LM 185/2000
ShUB 9/2001
RSk 7/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.