470/2001

Given i Helsingfors den 7 juni 2001

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 9 februari 2001 om ändring av lagen om transport av farliga ämnen (124/2001):

1 §

Bestämmelserna i 13 b § 1 och 2 mom., 16 a § 3―5 mom. och 16 b § 1 och 2 mom. lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen (124/2001) träder i fråga om sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem i kraft den 1 juli 2001.

Om ikraftträdande av de lagrum som nämns i 1 mom. när det gäller andra transportabla tryckbärande anordningar än de som avses i momentet bestäms särskilt.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Helsingfors den 7 juni 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.