468/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av 8 § lagen om häradsåklagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 mars 1996 om häradsåklagare (195/1996) 8 § 2 mom. som följer:

8 §

En biträdande åklagare som har tjänstgjort i detta uppdrag i fyra månader kan handha enskilda brottmål i vilka det för inget i åtalet avsett enskilt brott under de omständigheter som nämns i åtalet har föreskrivits något annat eller strängare straff än böter eller fängelse i två år. En biträdande åklagare får dock inte handha ett brottmål som skall anses vara beroende av tolkning eller är oklart eller annars svårt att avgöra, och inte heller ett brottmål där den åtalade är häktad.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2001.

RP 68/2001
LaUB 9/2001
RSv 54/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.