458/2001

Given i Helsingfors den 31 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1997 om arbetsmarknadsstöd (1361/1997) 8 §, sådan den lyder i förordning 1250/2000, som följer:

8 §
Utredningar om arbetsmarknadsstöd

För varje kalendermånad och hela det dittillsvarande finansåret skall folkpensionsanstalten före utgången av följande månad till arbetsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet lämna en utredning om beloppet av det arbetsmarknadsstöd som den har betalt. Av utredningen skall framgå:

1) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts till dem som deltagit i arbetspraktik,

2) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

3) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i yrkesväglednings- eller rehabiliteringsåtgärder,

4) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts på grundval av den tid då personen i fråga sökt arbete,

5) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till arbetsgivaren,

6) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts i form av resebidrag,

7) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts för tiden för sådan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Av specificeringen skall framgå antalet personer till vilka eller för vilkas sysselsättning arbetsmarknadsstöd har utbetalts samt antalet dagar för vilka arbetsmarknadsstöd har utbetalts.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Äldre regeringssekreterare
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.