450/2001

Given i Helsingfors den 31 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § förordningen om underhållstrygghet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 4 september 1998 om underhållstrygghet (672/1998) 6 och 8 § som följer:

6 §
Regressfordran som lämnas obeaktad vid fördelningen av medel mellan kommunerna

När medel med stöd av 19 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet fördelas mellan två eller flera kommuner som ersättning för regressfordringar, kan en regressfordran som underskrider 35 euro lämnas obeaktad.

8 §
Arvode

Det organ som avses i 7 § har rätt att som arvode dra av 10 procent från de belopp som redovisas till de andra kommunerna, för varje kommun dock minst 35 och högst 350 euro. Om det belopp som redovisas till en annan kommun är mindre än 35 euro, behöver redovisningen inte verkställas, varvid arvodet är lika stort som det belopp som redovisas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 31 maj 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Anne Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.