447/2001

Given i Helsingfors den 1 juni 2001

Lag om ändring av 1 kap. 8 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 1 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 197/1996, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

8 §
Jäv för utmätningsman

Utmätningsmannen får inte vidta verkställighetsåtgärder i ett ärende där han är jävig. Utmätningsmannen är jävig om

1) han och en part är närstående på det sätt som avses i 13 kap. 3 § rättegångsbalken,Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000
LaUB 6/2001
RSv 33/2001

Helsingfors den 1 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.