442/2001

Given i Helsingfors den 1 juni 2001

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000) en ny 19 a § som följer:

3 kap.

Domare för viss tid

19 a §
Förordnande av en ojävig domare

Högsta domstolen kan vid behov till en hovrätt eller en specialdomstol i stället för en domare som är jävig förordna en annan domare som uppfyller behörighetsvillkoren. Högsta förvaltningsdomstolen kan på motsvarande sätt förordna en domare till en förvaltningsdomstol.

En hovrätt kan vid behov förordna en lagfaren medlem av en annan tingsrätt inom samma hovrättsdistrikt eller en ledamot av eller en assessor eller fiskal vid hovrätten att i tingsrätten i stället för den jäviga domaren behandla en jävsinvändning eller huvudsaken.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000
LaUB 6/2001
RSv 33/2001

Helsingfors den 1 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.